Energidirektörens emeritus tankeförsök

28 skolor, som på grund av sina uppenbara oförmågor att uppfylla skollagens krav, har särskilt granskats och underkänts av skolinspektionen. 26 av dem är kommunala.

Problemet är uppenbarligen friskolorna. 26 av 28 dåliga skolor är kommunala. Två är de usla skolorna är friskolor. Sådan ojämlikhet kan inte tillåtas.

Självklart måste samtliga skolor vara odugliga. Förbjud friskolorna. Förbjud skolor som lär eleverna att läsa, skriva och räkna. Då blir det rättvist.

Socialdemokratisk och vänsterpartistisk skolpolitik.

2. dec, 2020