Energidirektörens emeritus tankeförsök

Den svenska skolans problem är att friskolorna presterar goda studieresultat och gör det billigare än de kommunala. Det är utbildningsminister (egentlligen outbildningsminister) Anna Ekströms (S) analys i Svt Agenda i kväll.

Nu försöker vänstern på nytt förhindra valfriheten i skolan. Förslag om försämringar haglar. Ge inte barnen den bästa utbildningen. Se till att barn med normala studieförutsättningar tar ansvar för att barn utan språk- och andra förutsättningar klarar sig bättre. Det är absurt att kräva detta av barn.

Priset är att de själva lär sig mindre, vilket inte är ett problem för socialdemokratiska skolpolitiker, då usla skolresultat är ”helt okej” (för att använda statsministerns torftiga språkbruk) om alla misslyckas.

Kraven på lottning och bussning är ett uttryck för att göra det sämre för alla. Då blir det jämlikt. Det är socialdemokratisk skolpolitik.

6. dec, 2020