Energidirektörens emeritus tankeförsök

Då är det dags igen. Kungl Livregementets husarer, K 3 i Karlsborg, är i blåsväder. Beskyllningar om mobbning, trakasserier och våld från befäl mot rekryterna framförs i Svt Väst och Svt Rapport.

Regementschefen vet inget, har inget sett och inget hört.

Under slutet på 70-talet och början på 80-talet , då jag arbetade i Försvarsstaben (numera Högkvarteret), var problem med bemötandet av de värnpliktiga vid K 3 återkommande.

Trots regementschefens hävdande om okunnighet kan jag bara konstatera att problemen tydligen inte upphört. Med den största respekt för försvarsmaktens värdegrundsarbete är det nog bara att inse att det behövs en punktinsats i Karlsborg.

8. dec, 2020