Energidirektörens emeritus tankeförsök

Coronakommissionen är inte nådig. Sverige har misslyckats med att ta hand om de äldre. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar landets regioner. Regeringen skyller på regionerna. Kommissionen påpekar att de uppenbara bristerna, som uppenbarades vid pandemins utbrott, varit kända under många år och att regeringen styr riket.

Socialdemokraterna har regerat under de senaste sex åren. Tappra försök från regeringen att inte ta ansvar, utan skylla på andra, blir pinsamma.

Det är inte det enda exemplet. I invandringspolitiken insåg inte regeringen konsekvenserna av den förda politiken med katastrofen 2015 som ett otvetydigt bevis. Gängkriminalitet, grov brottslighet och utanförskapsområden såg regeringen inte komma. Den svenska skolans haveri är ytterligare ett exempel.

I en av rikets grundlagar, regeringsformen, regleras i det första kapitlet statsskickets grunder. I kapitlets § 6 slås fast att ”Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen.”

Jaså? Har statsminister Löfven (S) läst grundlagen? Om han har det, har han förstått vad den innebär? Är det inte i själva verket så att det inte är regeringen som har ansvar. Det är någon annan som inte har ansvar.

15. dec, 2020