Energidirektörens emeritus tankeförsök

I lokaltidningen Bohusläningen har det lokala Uddevallapartiets ledamot i samhällsbyggnadsnämnden med måttlig framgång försökt förklara att hans yrkande om avslag till en begäran om kommunala medel till belysning av en statlig väg, egentligen var en önskan att bevilja.

Profeten Jesaja såg ljuset. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i Lane-Ryr strålar Uddevallapartiet fram. Det låter jublet stiga, det gör glädjen stor. Befolkningen gläds inför Uddevallapartiet, som man gläds vid bygdegården, som man jublar när det kommunala ljuset tänds.

16. dec, 2020