Energidirektörens emeritus tankeförsök

Vänstern, med regeringen i spetsen (utbildningspartiet L ingår i regeringsunderlaget), hetsar mot friskolorna. Statstelevisionen, nu senast Rapport, hejar på.

19 procent av landets elever i förskolan, grundskolan och gymnasiet går i friskolor. Av de totala offentliga kostnaderna på 280 miljarder kronor, gick 50 miljarder till friskolorna.

Friskolornas aktieutdelningar uppgick till 0,1 procent, cirka 400 miljoner. 99,9 procent av skattemedlen hamnade i skolsystemet.

Problemet är uppenbart. Valfriheten är ett hot. Attraktiva skolor med goda utbildningsresultat hotar jämställdhet och integration. Föräldrarnas fria val av skola till sina barn måste stoppas.

Nu ser vi återigen målet för socialdemokratisk utbildningspolitik. I förstamaj-demonstrationerna kan vi förvänta oss klassiska slagord.

Ropen skalla - dålig skola åt alla!

20. dec, 2020