Energidirektörens emeritus tankeförsök

I nättidskriften Bulletin har Per Gudmundson några förslag på vad regeringen kan utnämna MSB:s avgående generaldirektör Dan Eliasson till.

Två myndigheter, som ägnar sig åt ideologiproduktion, kan behöva Eliassons effektiviseringsarbete, med känt resultat från de statliga verk han tidigare sänkt. Jämställdhetsmyndigheten eller Diskrimineringsombudsmannen vore lämpliga för Eliasson att ge sig på.

Eller varför inte det nya ”Institutet för mänskliga rättigheter”, som med Eliasson som chef i bästa fall kollapsar innan det börjat förslösa skattemedel.

6. jan, 2021