Energidirektörens emeritus tankeförsök

Liberalpartiet har krismöte. Uppenbarligen inte för att det saknar väljare utan fö att det är oense.

Johan Ludvig Runeberg gjorde analysen (fritt tolkad).

Bra, bra, partiledaren ropte, bra. Håll ut min käcke liberal, partivän du, släpp ingen sverigedemokrat över bron, håll ut en stund ännu!
Det kan man kalla en liberal, så skall en liberalpartist slåss.
Fort, liberaler, skynden till partiets hjälp. Den där har räddat oss.

Och väljarna böjde då sig ned och såg den fallne an,
det var ej någon obekant, det var en välkänd man,
men under hjärtat, där han låg, var gräset färgat rött,
hans bröst var träffat av ett val, han hade re´n förblött.

Och dessa ord, de spriddes se´n i partiet vitt och brett,
och alla tyckte överallt, att väljarna talat rätt.
”Ty visst var tanken”, mente man, ”hos partiledaren knapp till mått,
ett dåligt huvud hade han, men hjärtat det var gott.”

22. jan, 2021