Energidirektörens emeritus tankeförsök

De kritiskt granskande journalisterna i svenska medier gör stor sak av att ett antal personer på ett äldreboende i Göteborg smittats av covid 19, trots att de fått de erforderliga två doserna av vaccin.

Matti Sällberg, professor i biomedicinsk analys, påpekar, utan framgång, att vaccin inte skyddar mot smitta utan mot sjukdom, alltså att smitta inte leder till sjukdom.

Som vanligt letar, vanligen tämligen okunniga journalister, efter verkliga eller påhittade brister i sin upphöjda position att företräda allmänintresset.

I bland kan inte bara upphöjdhet, utan även kunskap, vara värdefull, även hos journalister. Inser att det är naivt att förvänta sig.

28. jan, 2021