Energidirektörens emeritus tankeförsök

Undvik fem fel så fungerar den offentliga sektorn bättre och skattebetalarnas pengar används smartare. Henrik Eriksson, biträdande professor i kvalitets- och verksamhetsutveckling vid Chalmers, ger politiker och beslutsfattare tips i GöteborgsPosten (1/2).

Avstå från att leta syndabockar. IVO riktar skuldpilen mot regionerna, regionerna mot kommunerna. Folkhälsomyndigheten förstår inte. Eller så är det socialministerns fel. Att leta syndabockar löser inte problemen.

Avstå från meningslöst utredande. Är något fel tillsätts en utredning. Konsultfirmor håvar in stora arvoden på att rapportera hur sjukvården ska bli effektivare, utan att förstå hur vården fungerar i praktiken.

Avstå från en ännu mer komplicerad lagstiftning. Nya lagar stiftas och nya regelverk införs, instiftade av dem som inte förstår de sammanhang där de ska användas. Juridiklogiken är tung i byråkratiska system. Det blir viktigare att inte göra fel än att göra rätt för dem man är till för.

Avstå från att omorganisera. Världen blir inte enklare genom att flytta om litet i rutorna i ett nytt organisationsschema. Se bara på polisens omorganisation. Blev polisens effektivitet och resultat bättre?

Avstå från att bilda fler myndigheter. Behövs det fler än de cirka 500 (inget vet säkert) vi redan har. MSB, med 1200 anställda, har varit föga framgångrikt i försöken att förklara varför den finns till. Raden av myndigheter med samma oförmåga är lång. Säkert är dock att de skapar arbete för andra.

2. feb, 2021