Energidirektörens emeritus tankeförsök

Socialdemokraternas och centerpartiets verklighetsbeskrivning saknar motstycke. När liberalernas partiledare Nyamko Sabuni konstaterar att regeringens (alltså miljöpartiets) syn på utvidgning av asylskäl, på humnitära grunder med åtföljande anhöriginvandring, får budgetkonsekvenser som inte diskuterats och som strider mot den partigemensamma överenskommelsen om migrationspolitken, far statsminister Löfven S) i luften.

Liberalerna beskylls för att leda riket till extraval, då liberalerna inte finner sig i att underkasta sig miljöpartiet, vilket socialdemokraterna uppenbarligen är. Kritiken mot Sabuni hejas på av centerledaren Annie Lööf, som i sin strävan att etablera centern som dörrmatta till socialdemokraterna, inte tvekar att hota liberalerna med extraval om liberalerna inte finner sig i att traska patull efter S, MP och C.

Nu är måste liberalerna stå upp för liberalerna värderingar. Inte böja sig för centerns oförskämda hot och socialdemokraternas maktspråk. Liberalerna hör inte hemma i den osunda maktsfären.

5. feb, 2021