Energidirektörens emeritus tankeförsök

Arbetskratsinvandring behövs. Så har det varit under decennier.

Alltså kan vi utgå ifrån en enkel och lättförståelig regel. Var och en som försörjer sig med eget arbete är välkommen. Anhöriga är välkomna om deras försörjning säkerställs av de anhöriga, inte det offentliga.

Uppenbart fusk kan stoppas. Att av ”humanitära skäl”, som miljöpartiet vill, ge personer med assistansbehov uppehållstillstånd och sedan bevilja uppehållstillstånd för att anställa anhöriga som personliga assistenter, är absurt och en uppmuntran till bedrägeri. Det inses av alla, utom miljöpartiet och socialdemokraterna.

Begrunda vad det är som leder till att tågoperatörerna överväger att tågen mellan Örebro och Hallsberg inte längre kan stanna i Kumla. Att kräva biljett för resan är rasism. Biljettkrav kan ju endast gälla för infödda svenskar.

7. feb, 2021