Energidirektörens emeritus tankeförsök

Folkpartiet, numera Liberalerna, har stadigt minskat från Bertil Ohlins tid med 20 procent av väljarna, till dagens 2,7. En kontinuerlig utförslöpa, med några få undantag.

Vi liberaler är finare än andra, eftersom vi har rätt. Men det får finnas gränser för liberalismen. Föräldrar kan inte obegränsat få bestämma över omsorgen om sina barn. Någon måtta får det vara. Att bilda regering (Ullsten) med socialdemokraternas stöd var helt i sin ordning. Att bli gillade av socialdemokraterna en våt dröm.

Att, av hänsyn till partiledarens löfte till sina barn, stödja en socialdemokratisk regering i stället för en borgerlig, som flertalet av partiets väljare förväntade sig och som partiet gick till val på, var målet för att kunna eliminera en femtedel av väljarna. Fyra gånger fler än liberalernas. Liberalerna vet ju bättre än 20 procent av väljarna.

Bertil Ohlins efterträdare har i systematisk ordning gjort partiet till en nullitet. Liberala väljare är borgerliga, vilket partiledningen tydligen inte är.

Eftermälen till de partiledningar som utraderat ett stolt parti, som stod för införande av parlamentarismen och lika och allmän rösträtt, är inte smickrande. Det vi ser nu är ett ömkligt, pinsamt och tragiskt självskadebeteende. Varför ska man rösta på Liberalerna?

13. feb, 2021