Energidirektörens emeritus tankeförsök

Intressant diskussion i Svt Agenda om elförsörjningen. I det närmaste obegriplig, då få inser skillnaden mellan effekt och energi.

När Sverige avreglerade elmarknaden vid mitten på 90-talet var det prissättningen på energi, priset per kilowattimme, som gällde. Effekt, alltså tillgänglig produktion vid varje tillfälle, oavsett vindstilla, mörker och mulet, var inte det som värderades. Jag var vid den tiden vice vd i en av energibolagens branschföreningar och deltog aktivt i arbetet med elmarknadsreformen.

Det andra stora problemet, vid sidan av effektbrist i södra Sverige vintertid, är den begränsade överföringskapaciteten. Cirka tio procent av produktionskapaciteten är inlåst i Norrland beroende på att det saknas överföringsledningar. Sådana verkar vara svårare att få tillstånd att bygga än tillstånd till ny produktion. Det är politikens, inte energibolagens, ansvar.

Det var ingen slump att kärnkraftverken byggdes i södra Sverige. Det är ingen slump att när kärnkraften stängs i södra Sverige blir det effektbrist och extremt höga priser i södra Sverige, inte i Norrland. Där kan man dammsuga som förut. Företag kan inte investera beroende på elbrist!

Miljöminister Per Bolund (MP) hävdar att det i själva verket är elöverskott (sic!). Som medelvärde är det rätt, men vem bryr sig om medelvärde när elen stängs av? Möjligen miljöpartiet, som ju är mot tillväxt, utom när det gäller elbilar och -cyklar.

14. feb, 2021