Energidirektörens emeritus tankeförsök

Underbefälen och underofficerrna blev 1972 plutonsofficerare och kompaniofficerare i försvarsmakten. Överfurirerna blev fanjunkare, fanjunkarna blev kaptener och ingen blev bättre men jämlikare. Utom de urvalsbefordrade underofficerna, förvaltarna, respekterade för sin särskilda kompetens, som blev förolämpade.

Ordningen återställdes 2009, när statsmakten insåg att inte alla officerare är ägnade att bli generaler utan många ska respekteras för sina yrkesmässiga kunskaper. Vad vore försvarsmakten utan officerare som kan räkna ut var man ska lägga elden?

Regeringen har nu beslutat att befordra Mälardalens Högskola till universitet. Ännu en i raden av underpresterande högskolor inflationsbefordras. Mälardalens högskola har i domstol dömts att återbetala studieavgifter då den inte förmått tillhanda kvalificerad utbildning till sina betalande studenter. Examinationsrätten har återkallats.

Regeringen gör akademien till ett skämt. Examina (i den mån de godkänns) från dessa skämtuniversitet har inget värde. Studenterna är att beklaga.

19. feb, 2021