Energidirektörens emeritus tankeförsök

Den politiska debatten i Sverige har av socialdemokraterna sänkts till en motbjudande låg nivå. Socialdemokraternas taktik är att försöka brunsmeta moderaterna med anspelningar på nazismens framväxt under 30-talet.

I sin läsvärda biografi i samlingsverket ”Sveriges statsministrar under 100 år” skriver professor emeritus Leif Lewin, innehavare av den skytteanska professuren i vältalighet och statskunskap 1972 - 2008, om högerledaren Arvid Lindman (1862 - 1936). Lindman var statsminister 1906 - 1911 och 1928 - 1930.

Under 30-talet höll i Sverige socialdemokratin rent vänsterut och högern högerut. Lindman bröt med ungdomsförbundet, som uppvisat sympatier för den framväxande nazismen. Lindman var tydlig i sin avsky för nazismen, vilket var betydelsefullt för att påverka medelklassen.

”De fick nu klart för sig att nazismen var fullständigt oförenlig med en konservativ samhällssyn, som byggde på respekt för den enskildes frihet och lagarnas överhöghet. Lindman framhöll att nazismen i sin statsexpansionism snarare hade släktskap med socialismen.”, skriver Lewin.

Stefan Löfven, Morgan Johansson med flera socialdemokratiska företrädare och ledarskribenter på Dagens Nyheter kanske skulle ägna någon tid att ta reda på fakta. Men fakta passar väl inte i den politiska retoriken.

1. mar, 2021