Energidirektörens emeritus tankeförsök

Sällan har en husaffär fått sådan uppmärksamhet som kristdemokraternas partiledares köp av en nedgången fastighet utanför Uppsala.

Mediernas rapportering är märklig. Säljaren är 81 år, vilket enligt medierapporteringen innebär att han är oförmögen att ingå rättshandlingar. Är man över 80 år är man således inte tillräknelig. Något för en av statens åsiktsmyndigheter, diskrimineringsombudsmannen, att pröva.

Det cirkulerar uppgifter om att köparen är beredd att häva köpet, vilket säljaren tydligen önskar. Säljaren vill dock, enligt dessa uppgifter, häva köpet men behålla handpenningen. Låter helt befängt. Kan väl inte vara sant?

Den principiellt intressanta frågan är varför offentliga personers privata husaffärer, som blir tvistiga, är av publicistiskt allmänintresse. Vilket allmänintresse finns utöver lynchmobbens?

3. mar, 2021