Energidirektörens emeritus tankeförsök

För att Sverige ska nå målet att om nio år ha minskat de fossila utsläppen från vägtrafiken med 70 procent räcker det inte med elbilar. Medellivslängden för en bil i Sverige är 17 år. Den fordonsflotta vi har är bensin- och dieseldriven.

Elbilar behöver el (fundera på det, miljöpartiet). Industrin ska ställa om till fossilfri produktion av stål och cement, vilket kräver enorma mängder el (fundera på det, miljöpartiet). Elbehovet i Sverige kommer att fördubblas.

Nio av tio bilar i Sverige kommer för lång tid framöver att drivas av förbränningsmotorer. Biobränslen är alternativet till bensin och diesel.

Biobränslen är etablerade i Sverige. Redan i dag står de för drygt en femtedel av bränslet till bilarna på våra vågar. Sverige är en av världens största användare av biobränslen. När det till exempel gäller HVO, som kan användas i vårt kalla klimat, utgör Sverige hälften av världens konsumtion.

Om alla bussturer fördubblas, tunnelbanan i Stockholm kör oftare och alla tåg kör 30 procent mer minskar utsläppen från bilar med mindre än en procent (!).

Miljöpartiet, Sveriges miljökatastrof, vill stänga elproduktion. Miljöpartiet vill bevara skogen i stället för att bruka den. Ingen el, inga biobränslen. Socialdemokraterna hejar på. Tala om hjärnsläpp.

Inom EU fortgår arbetet med att stoppa skogsbruket. De sydeuropeiska bevarandeintressena förstår inte skogsbruket i norr. Så blev det med subsidaritetsprincipen, att frågor skall besvaras på lägsta tänkbara nivå, där de hör hemma.

6. mar, 2021