Energidirektörens emeritus tankeförsök

Åtalet mot Kal Hedin är svårbegripligt. Åklagare ska väcka åtal om vederbörande bedömer att en fällande dom är sannolik. Annars inte.

I detta fall förefaller åtalet ha väckts av politiska skäl. Åklagaren vågar inte lägga ner fallet av rädsla för alla vargkramare och väljer hellre att medvetet underkännas i domstol.

Fallet påminner om de politiska ”rättsprocesser” som pågår i vårt grannland. Bevare riket för sådana åklagare

20. mar, 2021