Energidirektörens emeritus tankeförsök

Liberalernas partistyrelse fick ett betryggande stöd av partirådet. Liberalerna är ett borgerligt parti som vill ha en borgerlig regering. I likhet med huvuddelen av partiets väljare.

1900 bildades Liberala samlingspartiet, som 1902 blev Frisinnade landsföreningen. 1923 sprack partiet på alkoholförbudsfrågan. Frisinnet, de frikyrkliga nykterhetsivrarna, blev kvar. De andra bildade Sveriges liberala parti.

1934 återförenades de under namnet Folkpartiet.

Partiet har alltid haft två sidor, därav påståendet att vara kluven. Efter valet 2018 sålde den dåvarande partiledningen ut vallöftet om en borgerlig regering och blev stödparti till socialdemokraterna. Inom några månader mer än halverades stödet bland väljarna.

Det vi ser nu är inte slutet på splittringen. Det är i bästa fall början på slutet på splittringen. I sämsta fall är det slutet.

Har Liberalerna gett upp? Redan 1922 satte Karlstad-Tidningens Mauritz Hellberg, förbudsivrare, när splittringen om spriten var uppenbar, en artikel som han själv satte rubriken på. ”Slutet”.

28. mar, 2021