Energidirektörens emeritus tankeförsök

Konungariket Sveriges statsminister Stefan Löfven (S) har problem med perceptionen.

Den katastrofala okontrollerade invandringen såg han inte komma, vilket de flesta av oss andra gjorde.

Vänsterpartiet kommunisternas stöd till Sovjetunionens folkmord och totalitära samhällssyn uppfattar han inte som ett demokratiskt problem (sic!), trots en mångårig fackföreningsbakgrund. Löfven är uppenbarligen omedveten om att den svenska fackföreningsrörelsen i decennier kämpade mot kommunisternas försök till infiltration på de svenska arbetsplatserna.

Nedsatt förmåga att se vad som sker och bristande uppfattningsförmåga. Inga övertygande egenskaper hos en statsminister. Inte förtroendeskapande men förståeliga då de gäller en socialdemokrat.

31. mar, 2021