Energidirektörens emeritus tankeförsök

Att kunna svenska för att bli svensk medborgare borde vara en självklarhet. Språket är förutsättningen för att kunna vara delaktig i det svenska samhället.

Svenska kyrkan motsätter sig språkkrav, då hon anser att det blir exkluderande. Finns det något mer exkluderande än att inte förstå språket?

Varför Svenska kyrkan har en åsikt i frågan är inte lätt att förstå. Att kyrkan uttalar sig i etik- och religionsfrågor är naturligt. Att hon uttalar sig mot globaliseringen eller motsätter sig språkkunskaper, visar att kyrkan i många frågor är så verklighetsfrånvänd att det knappt går att föreställa sig.

Svenska kyrkan borde av ren självbevarelsedrift ha förstånd att avstå från att offentligt visa sin oförmåga till seriösa analyser av samhällsfrågor.

Länge trodde jag att Svenska kyrkan inte kunde ha en sämre ärkebiskop än K G Hammar. När jag lyssnar på Antje Jackelén inser jag att jag hade fel.

6. apr, 2021