Energidirektörens emeritus tankeförsök

Uppgiften att utveckla en attraktiv och levande stadskärna samlar kommunen och några fastighetsägare i Uddevalla. Vällovligt. Kommunfullmäktige beslutar i dag att stödja projektet.

Projektet går under namnet Uddevalla City Business Improvement District (sic!).

Enligt lag är svenska huvudspråk i Sverige. Därutöver har vi fem nationella minoritetsspråk; finska, samiska, meänkieli (tornedalsfinska), jiddisch och romska.

Tråkigt att en bra idé drar ett löjes skimmer över sig genom att använda komisk utrikiska.

14. apr, 2021