Energidirektörens emeritus tankeförsök

Bromma flygplats ska läggas ner, meddelar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Hans statsrådskollega Per Bolund (MP) kan knappt hålla sig av förtjusning under presskonferensen.

Återstår en detalj. Finns det majoritet i riksdagen? Den här regeringen har svårt att acceptera att den är en minoritetsregering, som överlever på grund av vasallerna (C) och (L). Landsortens folk protesterar.

Nedläggning av Bromma flygplats är ett dråpslag mot inrikesflyget. Eftersträvansvärt av miljöpartiets anhängare på Södermalm i Stockholm. En katastrof för landsorten, särskilt norra Sverige, då kapaciteten på Arlanda inte får byggas ut.

Märkligast av allt är statsrådets Bolund (MP) motiv. Arlanda behöver inte byggas ut när Bromma läggs ner, säger han i Svt Rapport. Han konstaterar att det i dag finns överkapacitet.

Än en gång uppvisar ledande miljöpartister problem med varseblivningen. Har inte statsrådet Bolund (MP) hört talas om coronapandemin och dess effekter på flygtrafiken?

21. apr, 2021