Energidirektörens emeritus tankeförsök

För Liberalerna har skolan alltid varit en av samhällets viktigaste uppgifter. För att åstadkomma detta är det nödvändigt att åter göra skolan statlig.

Liberalerna står upp för möjligheten att välja skola. Det är värdefullt för alla elever och föräldrar.

Liberalerna kräver högre kvalitetskrav och skärpta regler på alla skolor, även kommunala.

Liberalerna motsätter sig att kommunerna kan motarbeta friskolor. Kommunpolitiker ska inte kunna motsätta sig att en friskola etablerar sig i kommunen.

Nyanlända elever måste spridas ut för att integrationen ska fungera.

Liberalernas skolpolitik är ett av partiets viktigaste frågor. Angeläget inför valet 2022, inte minst i Uddevalla.

23. apr, 2021