Energidirektörens emeritus tankeförsök

Utbildningsminister Anna Ekström (S) personifierar det numera etablerade sättet att åstadkomma goda utbildningsreferat. Fuska.

Genom att utesluta den dryga tiondel av eleverna med sämsta utbildningsresultat i den så kallade Pisa-mätningen, lyfter hon resultatet och slår sig för bröstet för framgångarna.

Riksrevisionen riktar allvarlig kritik mot förfarandet. Ett allvarligt försök att missleda allmänheten. Fusk, helt enkelt.

Ännu ett exempel på det dysfunktionella socialdemokratiska samhället. Samhällshaverierna står på rad. Skolan, äldreomsorgen, rättsväsendet, försvaret, sjukvården, pandemihanteringen, invandringen. Bara som några exempel.

Otroligt att en så uppenbart oduglig och inkompetent regering får ”leda” riket. Lika obegripligt att den stöds av liberala partier.

Med facit i hand kan vi nu se regeringens ledningsprincip. Fuska.

29. apr, 2021