Energidirektörens emeritus tankeförsök

Mitt konstaterande att en av liberalernas viktiga frågor i skolpolitiken är att kommuner inte ska kunna stoppa friskolor, har inte gillats av mina partivänner.

Mitt parti har, i allians med socialdemokraterna, moderaterna och centern, sagt nej i ett remissyttrande till skolverket till Nordic International Schools förfrågan om att etablera sig i Uddevalla.

Motivet är uppenbarligen att den kommunala byråkratin inte kan planera för en friskoleetablering. Det kan uppenbarligen bli överskott på lokaler, det som för ett halvår sedan var akut brist på lokaler. Uddevallas skolbyråkrater imponerar inte, och det gör heller inte dess skolpolitiker.

Att liberalerna i Uddevalla säger nej till en friskola med uttalade kvalitetsambitioner väcker förundran. Hur kunde det bli så? Närheten till grönsaksgrytan (vegetariskt alternativ)?

3. maj, 2021