Energidirektörens emeritus tankeförsök

Statsradion utmärker sig på nytt. En reporter vid Eko-redaktionen har ett förhållande med sonen till en av säkerhetspolisen utpekad terrorist, som dömts till utvisning.

Reportern har rapporterat om om utvisningsärendet. Rapporterna har av bland andra försvarshögskolans expert på terrorism Magnus Ramstorp kritiserats för att vara vinklade och osakliga till förmån för den utvisade imanen.

Statsradion blir megafon för våldsbejakande islamism. Ekoredaktionens chef ser inget problem med det. När reportern blev avslöjad avgick ju hon på egen begäran. På egen begäran? Hon borde väl ha fått sparken?

Statsradion megafon för extrema åsikter. Förvånad? Någon?

5. maj, 2021