Energidirektörens emeritus tankeförsök

Konflikten i centerpartiet i Uddevalla är nu publik. Tre av fullmäktiges ledamöter har lämnat partiet (en av dem ersättare).

Kommunfullmäktiges ordförande Elving Andersson (C) tillbakavisar all kritik. I själva verket är alla som inte delar hans uppfattning illojala, lögnare och allmänt tvivelaktiga.

Att det föreligger betydande oenighet inom centern i Uddevalla är uppenbart. Att kommunfullmäktiges ordförande nedlåter sig till sådana nedsättande omdömen om meningsmotståndare inom det egna partiet är anmärkningsvärt. Av en fullmäktigeordförande har medborgarna rätt att förvänta sig mer.

7. maj, 2021