Energidirektörens emeritus tankeförsök

Att koka soppa på en spik är lokaltidningen Bohusläningens nutida bidrag till den granskande journalistiken.

Tre år efter att några politiker och tjänstemän i Uddevalla gjort en studieresa till Kanada rapporteras om resan på nytt. Tendensen är tydlig. Var det inte i själva verket en nöjesresa, betald av skattebetalarna?

Jag tillåter mig att hävda att kunskap om hur andra gör är en lätt börda att bära. Att söka kunskap och erfarenhet från de som varit framgångsrika är viktigt. Att väcka avund är ingen journalistisk bragd.

Jag noterar att kommunstyrelsens ordförande, Ingemar Samuelsson (S), står upp för det beslut han fattade, när han godkände resan. Han deltog inte själv. Efter att ha känt Samuelsson som styrelseordförande i Uddevalla Energi och som kommunpolitiker i 18 år konstaterar jag att han är en, av inte alltför många, politiker som står upp för sina beslut och inte svajar när medierna jagar.

Det hedrar honom. Det betyder inte att jag alltid delar hans uppfattningar, snarare tvärtom.

10. maj, 2021