Energidirektörens emeritus tankeförsök

15 bilbränder i Eskilstuna. Hämnd för gripandet av en gängledare, misstänks det. Rättsväsendets våldsmonopol har upphört.

Sverige som ”den humanitära stormakten” blev, i sin enfald, mål för tiotusentals invandrare. Ingalunda enbart flyktingar enligt genèvekonventionen. Huvudsakligen ekonomiska flyktingar och personer utan någon önskan att integreras.

Nu ser vi resultaten. Dödsstraffen har återinförts, men nu i parallellsamhällena. De grovt kriminella, som vi godtroget låtit ta över, har sitt eget ”rättsväsende”.

Det är lätt att håna statsministern för att han ”inte såg det komma”. Det förtjänar han. Men det gör också det sena 90-talets och 00-talets politiker av skilda partier, som vägrade att se vad medborgarna såg. Totalhaveriet blev Reinfeldts (M) uppgörelse med miljöpartiet om migrationspolitiken.

I Hosea 8:7 står det skrivet (1917 års bibelöversättning). ”Ty vind så de, och storm skola de skörda. Säd skola de icke få, deras gröda skall icke giva någon föda, och giver den någon, skola främlingar uppsluka den.”

Aposteln Paulus skriver i ett av sina brev till galaterna, att det människan sår, det skall hon ock skörda.

17. maj, 2021