Energidirektörens emeritus tankeförsök

Inför kommunfullmäktiges i Uddevalla budgetsammanträde i juni hopar sig de kreativa idéer som skattebetalarna förväntas betala. Vänsterpartiet vill naturligtvis höja skatten, fattas bara., och öka antalet anställda i kommunen.

Kristdemokraterna vill sänka skatten genom att effektivisera kommunens verksamhet och sälja Uddevalla Omnibus, som numera kör busstrafik i Småland.

Uddevallapartiet vill anställa en stadsarkitekt och sänka tillståndsavgifterna för Bistro Hamngatan.

Sverigedemokraterna vill förbjuda kommunala klotterplank och inrätta en tjänst som återvandringshandläggare.

Miljöpartiet vill bygga det nya stadshuset i trä och bygga fler cykelbanor.

Vad majoriteten socialdemokrater, moderater, centern och liberaler vill är förmodligen att satsa på allt som är bra och vara emot allt som är dåligt.

Jag misstänker att jag kommer att vara förkyld och därför inte kan delta i kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

26. maj, 2021