Energidirektörens emeritus tankeförsök

I lokaltidningen Bohusläningen har jag haft en debatt med miljöpartisten Jarmo Uusitalo om att miljöpartiets tårtkalas för att fira snabbavvecklingen av Bromma flygplats och stopp för utbyggnaden av Arlanda var förhastat, då Arlandas kapacitet och andra infrastrukturfrågor måste utredas seriöst.

Riksdagens trafikutskott stoppade den 27 maj nedläggningen av Bromma innan en seriös utredning om konsekvenserna, bland andra Arlandas kapacitet, gjorts. Utskottets vice ordförande kallar miljöpartiets tårtkalas för en provokation. KD:s trafikpolitiske talesperson Magnus Jacobsson, riksdagsledamot från Uddevalla, än en av de som agerat i utskottet för att få till stånd en seriös hantering av frågan.

Uusitalo redovisar i Bohusläningen den utredning han gjort om Arlandas förutsättningar att ta emot den utökade trafiken när Bromma flygplats läggs ner, och kommit fram till att det klarar Arlanda.

Förslagsvis kan Uusitalo överlämna sin utredning till trafikutskottet för att få utskottet att ändra sitt beslut. Ett tips är att Uusitalo som referens anger de trafikpolitiska insikter han erhöll då han föreslog att låta kineserna bygga en tunnelbana i Uddevalla.

28. maj, 2021