Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ambitiösa miljömål. Förbud mot nyförsäljning av fossilbränsledrivna bilar om nio år, förbud mot försäljning av fossila drivmedel om 19 år.

Det är inget fel med ambitionerna. För att uppnå dem krävs en omfattande elektrifiering.

Med alla ambitioner om elektrifiering av transportsektorn, fossilfri industriproduktion och alla andra ambitiösa projekt, visar studier på en fördubbling av Sveriges elanvändning de närmaste decennierna.

Hur ska det gå till? Lägga ner kärnkraften? Lägga ner befintlig vattenkraft? Bygga vindkraft på alla tillgängliga ytor? Importera fulkraft, om den ens finns? Hoppas på att solen skiner för jämnan? Stänga av elförbrukningen när för många använder el?

Det är bra med ambitioner. De måste mötas med genomförbara lösningar.

1. jun, 2021