Energidirektörens emeritus tankeförsök

Miljö- och arbetsmiljöproblemen ökar med den straffskatt på plastpåsar som införts i Sverige.

Från landets kommuner rapporterar de återvinningsansvariga om att hushållens restavfall blivit både ett miljöproblem och ett arbetsmiljöproblem. De plastpåsar, i vilka hushållen bar hem sinas varor och som sedan användes som soppåsar, blev el och fjärrvärme i våra kraftvärmeverk. De hamnade inte i delfinernas magar, som en renhållningsmedarbetare i Örebro konstaterar i Svt Rapport.

Nu läggs restavfall löst eller i särskilt inköpta plastpåsar, befriade från plastpåseskatt. Varor bärs hem i tygpåsar med väsentligt större miljöbelastning än de plastpåsar som ingick i återvinningssystemet.

En typiskt meningslös, missriktad och kontraproduktiv symbolpolitik. Ett typiskt miljöpartistiskt idiotprojekt. Fast nu var det visst liberalerna som drabbades av detta hjärnsläpp.

1. jun, 2021