Energidirektörens emeritus tankeförsök

Efter mer än tio års kritik av cabotagereglerna inom EU har missbruket äntligen uppmärksammats. Senast i Svt Rapport.

Cabotagereglerna innebär att ett åkeri i ett EU-land med godstransport till ett annat EU-land, under sju dagar får utföra tre godstransporter i det mottagande landet innan det ska lämna landet.

Dessa regler missbrukas grovt. Utländska åkerier, främst från Rumänien och Bulgarien, kör inrikes transporter i Sverige månadsvis till slavlöner, usla arbetsförhållanden för chaufförerna och trafikfarliga fordon. Detta har varit känt i minst tio år.

Vilka utnyttjar dessa åkerier? ”Fina” transportföretag som statliga Post Nord och DHL. Vilka stora kunder tillåter att deras varor transporteras av dessa företag? De som har ”fina” värdegrundspolicys, till exempel ICA.

Seriösa svenska åkerier konkurreras ut av dessa skurkar med svenska speditörers och storkunders gillande.

Det behövs ingen ny lagstiftning. Den vi har räcker, om staten vill tillämpa den. Det vill inte staten. Kontroll av och sanktioner mot brott mot cabotagereglerna är i det närmaste obefintliga.

Nu kommer äntligen lösningen. En ny myndighet med en generaldirektör, en överdirektör, tio avdelningsdirektör och 20 byrådirektörer samt ett oräkneligt antal handläggare inrättas. Vore det inte både bättre och billigare med att låta polisen tillämpa gällande lagar?

2. jun, 2021