Energidirektörens emeritus tankeförsök

Svensk polis har uppenbarligen haft en avgörande betydelse när mer än 800 grovt kriminella har kunnat gripas världen över. Något vi kan vara stolta över.

Det beklämmande är att den framgångsrika insatsen blev möjlig genom FBI:s metoder. Framgångsrika brottsbekämpningsmetoder av detta slag är inte tillåtna i Sverige.

Grovt kriminella får inte utsättas för integritetskränkande avlyssning. Bara den senaste internationella insatsen påstås ha förhindrat tio mord i Sverige. Det är inget skäl till att ge polisen tillgång till effektiva verktyg, enligt regeringen. Även mördare har ju rätt till integritetsskydd.

När är det dags för Sverige att vakna? Att debatten om integritet ens förs i ett allt mer akut läge, med skjutningar och gängkriminalitet, är häpnadsväckande. I akut kris krävs akuta åtgärder. Inte statsministerns uttalande att det inte är okej.

9. jun, 2021