Energidirektörens emeritus tankeförsök

Efter den framgångsrika internationella polisinsatsen mot grov kriminalitet, ser vi nu ien absurd diskussion. Trots att de kriminella avslöjats genom metoder, som inte är tillåtna i Sverige, tar sig inrikesminister Mikael Damberg (S) åt sig äran för den framgångsrika insatsen. En insats som inte hade varit möjlig enligt svensk lag.

Äran av att 157 av de 800 gripna är svenskar tillfaller helt Damberg. Sveriges befolkning utgör 1,2 procent av världens. Sveriges andel av de gripna grovt kriminella är närmare 20 procent. Vad är Damberg stolt över?

Bevis som framkommit genom den framgångsrika bottsbekämpande insatsen ska inte få åberopas i svensk domstol, enligt försvarsadvokaterna. Övertygande bevis för grov kriminalitet ska bortses ifrån då de inte tagits fram enligt svenska regler.

Grovt kriminella brott, avslöjade genom en internationell imponerande polisiär insats, ska tydligen inte kunna lagföras i Sverige, då de inte tagits fram enligt svensk dysfunktionell lagstiftning.

Arma Konungarike, offer för total politisk oduglighet.

10. jun, 2021