Energidirektörens emeritus tankeförsök

Grönköpings ångfartyg har avfossiliserats, rapporterar Grönköpings Veckoblad i sitt senaste nummer. Hr ångbåtskapten Göransson har tillsammans med Grönköpings yttersta tekniska kompetens, F:a Låsar & Tänger, bytt ut fartygets koldrivna ångmaskin mot en elektromotor.

Begagnade ubåtsbatterier har inhandlats förmånligt från Kungl Flottan.

Ett oväntat problem har dock uppstått. Grönköpings elleverantör, AB Vattenplask, kan av kapacitetsskäl inte leverera strömmen, varför hela projektet riskerade att åka på en propp.

Nu löstes även detta problem. I det gamla kolskjulet på kajen installeras fartygets kolpanna, som med egen generator laddar ångfartygets helt och hållet fossilfria batteri. Som arbetsmiljöbonus slipper kolskyfflarna nu den sjögång, som stundom försvårat själva eldandet.

12. jun, 2021