Energidirektörens emeritus tankeförsök

Om mediernas sanning skriver psykatrikern David Eberhard i det senaste numret av tidskriften Fokus.

”När den terroriststämplade regimen Hamas skickar över 4 000 raketer mot den demokratiska staten Israels civilbefolkning, är det lätt att få för sig att man bör ta parti för den stat som har mänskliga rättigheter för alla, oavsett kön, sexuell läggning, religion eller etnicitet, mot en islamistisk, homofob diktatur som har inskrivet i sina stadgar att befolkningen i grannlandet ska elimineras. Men om man läser tidningen eller lyssnar på SR:s utsända korrespondent, får man klart för sig att sådant tänkande är fake news.”

När det gäller Palestina-Israelkonflikten gäller enligt vänstern inte vanliga civiliserade värderingar. Då bortser man från allt man hävdar ska gälla i Sverige.

13. jun, 2021