Energidirektörens emeritus tankeförsök

Vänsterpartiet i Uddevalla skriver i lokaltidningen Bohusläningen att förslaget om fri hyressättning i nyproduktion av bostäder skulle leda till hyreshöjningar på mellan 26 och 41 procent i Uddevalla.

Förslaget innebär fri hyressättning i nyproduktion, något som vi i det närmaste redan har med de så kallade presumtionshyrorna. Befintligt bestånd berörs inte.

I Uddevalla har allmännyttiga Uddevallahem cirka 4 500 lägenheter. Centralt i Uddevalla har Uddevallahem byggt 100 lägenheter med presumtionshyra de senaste åren. Har de 4 500 övriga hyresgästerna drabbats av hyreshöjningar på mellan 26 och 41 procent? Naturligtvis inte. Hyreshöjningarna ligger runt en procent.

Hur skulle en procent nyproduktion med fri hyressättning kunna leda till 46 procents hyreshöjning för boende i befintliga hyreslägenheter? Antingen begränsad räkneförmåga eller, mer sannolikt, en helt normal kommunistlögn.

14. jun, 2021