Energidirektörens emeritus tankeförsök

Föt någon tid sedan påpekade jag att mitt parti, liberalerna, valde att avsätta mig som förste vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla. I stället fick partiet posten som första vice ordförande i kommunstyrelsen genom att ingå en ny majoritet med socialdemokraterna, moderaterna och centern.

Surt, konstaterade några om mitt inlägg. Förståeligt, men det var inte poängen. Jag uttryckte mig uppenbarligen otydligt. Min uppfattning, som inte blev partiets, var att vi skulle gå i opposition. Att ingå i majoriteten och behålla posten (vilket socialdemokraterna kategoriskt motsatte sig) skulle innebära en grupptillhörighet som för mig var otänkbar.

Efter samverkansmajoritetens sammanbrott, beroende på en oduglig kommunstyrelseordförande från uddevallapartiet, var det enligt min mening det bästa för liberalerna i Uddevalla att gå i opposition. Det blev inte den liberala kommunföreningens beslut.

Oavsett vägval hade jag inte blivit kvar i samhällsbyggnadsnämnden.

15. jun, 2021