Energidirektörens emeritus tankeförsök

Hur var det nu i valet 2018? Vilken sko, höger eller vänster, skulle Annie Lööf (C) hellre äta upp än att stödja en socialdemokratisk regering? Jag tror det var höger, men oavsett är ännu ingen sko uppäten.

I januariblåsningen 2019 skrev Annie Lööf (C) in att vänsterpartiet inte skulle få inflytande över regeringspolitiken, den så kallade förnedringsparagrafen. I juni 2021 ger vänsterpartiet igen och Lööf (C) lägger sig platt för vänsterns krav.

I varje tal hon nu håller framhåller hon Mittens rike, utan att det rimligen går att uppnå, och vidhåller kravet att hålla ”ytterkantspartierna”, en tredjedel av väljarna, utanför politiskt inflytande.

Verkligheten hotar.

24. jun, 2021