Energidirektörens emeritus tankeförsök

En 17-åring i Biskopsgården i Göteborg har anhållits, på sannolika skäl misstänkt för mordet på den 33-årige polisen. Med det svenska rättssystemets ”värdegrund” kommer det sannolikt att , om han ens blir dömd, innebära att han får straffrabatter och några timmars samhällstjänst.

När rättsstaten ger upp tar andra krafter ta över.

Kristdemokraternas partiordförande Ebba Busch erkänner förtal och tar ”straffet”. Förtalet består i att hon framfört korrekta uppgifter om motpartens ombud i det bisarra ärendet om förvärvet att ett ruckel i Uppland.

Mörda en polis. Påtala vad som är sant. I bägge fallen svårbegripliga konsekvenser. Samhällskontraktet innebär att medborgarna har förtroende för samhällsfunktionerna, som man betalar dyrt för.

När förtroendet förverkas blir konsekvenserna oöverstigliga.

Land ska med lag byggas. Återfinns i de gamla landskapslagarna och var Carl XV:s valspråk. När det inte längre gäller återstår nävrätten. Blir det lynchjustis som ersätter rättsstaten?

2. jul, 2021