Energidirektörens emeritus tankeförsök

På torsdag den 15 juli ska samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla på ett snabbt extrainsatt möte, fatta ett nytt beslut om att bevilja bygglov för en padelhall i Ljungskile. Hallen ska till varje pris byggas på mark, som sedan länge disponerats av en ridklubb.

Hallen ska byggas av en privat entreprenör men drivas av Ljungskile tennisklubb, som är djupt oense med ridklubben.

Det bygglov, som nämnden tidigare beviljat, upphävdes av länsstyrelsen på grund av jäv från nämndens ordförande. Nu ska beslutet tas på nytt, och inför detta pågår intensiva påtryckningar.

Påtryckningar så intensiva att en utomstående börjar fundera över motiven. Varför denna starka önskan att ta ifrån ridsporten i Ljungskile, huvudsakligen utövad av tjejer, den mark de haft tillgång till under lång tid, till förmån för tennisklubben, som inte ska bygga utan förbättra sin ekonomi ?

Padelhallar byggs överallt. Inget fel med det. Men varför ska en utpräglad kvinnosport drabbas, när det inte borde vara svårt att hitta en bättre plats för en padelhall?

Man kan undra över var den gravade hunden finns.

14. jul, 2021