Energidirektörens emeritus tankeförsök

Två små barn skadas i ännu en skjutning. Åter ställs naturligtvis krav på hårdare insatser. Unga kriminella som utför grova brott ska inte kunna få straffrabatt. Lås in dem, är den samlade bedömningen.

För att låsa in dem krävs fängelser. De vi har är överfulla. Alltså måste det byggas fler.

Att bygga fängelser kräver betong. Mark- och miljööverdomstolen har nu stoppat svensk betongtillverkning och att få igång import är inget tillgängligt alternativ. Alltså kan vi inte bygga fler fängelser.

Bygg fängelser i trä,  skulle kunna vara centerpartiets lösning. Tyvärr motverkas den av att EU beslutat att stoppa avverkningen av skog av miljöskäl. Så då går det inte att få fram byggvirke.

Återstår papier maché, men det går inte heller, för det är ju papper gjord av trä och dessutom knappast rymningssäkert.

Vi får nöja oss med statsministern Löfvens konstaterande att så här kan vi inte ha det. Nä, förvisso inte. Och?

18. jul, 2021