Energidirektörens emeritus tankeförsök

Uddevalla får ny kommundirektör, Malin Krantz. Socialchef i Uddevalla 2016 - 2019, då hon lämnade Uddevalla för att bli kommunchef i Lilla Edet.

En kompetent och respekterad socialchef lämnade Uddevalla under den dåvarande, misslyckade, kommunstyrelseordföranden Christer Hasslebäck, uddevallapartiet.

Nu kommer hon tillbaka. Uddevalla är att gratulera. En kompetent kommundirektör, respekterad av alla.

23. jul, 2021