Energidirektörens emeritus tankeförsök

Utagerande, störande och till och med farliga elever ska kunna flyttas till en annan skola. Rektorer ska ha mandat att agera. Liberalerna gör ett välmotiverat skolpolitiskt utspel.

Att ge rektorer mandat att ingripa och tvinga skolhuvudmannen, kommunerna, att ta hand om utagerande elever är naturligtvis rätt.

Återstår en detalj. På vilket sätt kommer de skolor som tvingas ta emot dessa elever kunna hantera problemet? Om en våldsam elev flyttas från en skola till en annan, blir vederbörande därmed en välartad och skötsam elev? Eller flyttar man ett svårt problem till en annan skola, lika illa skickad att hantera problemet?

Åtgärder mot utagerande och våldsamma elever är nödvändiga. Men att flytta problem är inte lösningen. Det krävs mer.

27. jul, 2021