Energidirektörens emeritus tankeförsök

I Svt Rapport kommenterar en rektor i Jönköping det faktum att skolan, trots pandemin, lyckats upprätthålla kunskapsnivån (som dock inte är den svenska skolans paradgren). Den befarade försämringen förefaller ha uteblivit.

Rektorns analys är häpnadsväckande. Pandemin har tvingat skolan att fokusera på undervisning (sic!). Hon till och med uttrycker en tanke om att fokuseringen på undervisningen kan vara bra.

Vilken bakåtsträvare. Hur kan hon tro att undervisning är skolans uppgift?

28. jul, 2021