Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kommunpolitiken i Uddevalla skördar knappast några större lagrar. Nu senast uppvisar socialdemokraterna, i märklig allians med moderaterna, en utmanande arrogans mot opinionen.

Saken handlar om att Ljungskile tennisklubb fått bygglov för en padelhall på kommunal mark, som sedan lång tid upplåtits för Ljungskile ridklubb. Samtalsläget är infekterat.

Samhällsbyggnadsnämndens första vice ordförande, Anna Lena Heydar (S) försvarar bygglovsbeslutet, som underkänts av länsstyrelsen på grund av jäv, och forcerar fram ett nytt likalydande beslut. I Bohusläningen framhåller hon vikten av demokratisk förankring av besluten och oro över de ifrågasättanden förtroendevalda politiker utsätts för.

Att få skäll för myndighetsbeslut måste politiker inse är en del av den demokratiska processen. Att inte lyssna på sakskäl är däremot inte ett angrepp på förtroendevalda, snarare lomhördhet och dumhet.

Som före detta förste vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden häpnar jag över hanteringen av detta bygglovsärende. Hur kunde det bli på detta viset? Var finns den gravade hunden?

30. jul, 2021